Zjednodušené zamestnávanie cudzincov

Vláda nedávno oznámila sériu zmien týkajúcich sa prijímania pracovníkov z tretích krajín, čo vyvolalo značný záujem a diskusiu. Tieto novinky majú podstatný vplyv na spoločnosti v rôznych odvetviach a zamestnávateľov, ktorí sa snažia zabezpečiť pracovnú silu v oblastiach, kde dochádza k nedostatku pracovníkov. Čo presne zahŕňajú tieto zmeny a ako ovplyvnia podniky? Zvýšenie kvót pre […]

Prorogácia právomocí cudzieho súdu v čisto vnútroštátnych zmluvách

Otázka týkajúca sa možnosti dojednať si právomoc cudzieho súdu v zmluve, ktorá inak neobsahuje žiadny medzinárodný prvok, je jednou z veľmi diskutovaných v právnom prostredí. Nedávne rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) vo veci C 566/22, Inkreal s.r.o. proti Dúha reality s.r.o., ktoré sa týkalo prorogácie právomocí v čisto vnútroštátnom kontexte, poskytuje dôležité svetlo do […]

Nariadenie MiCA a budúcnosť kryptoaktív: Čo treba vedieť

Dňa 9.6.2023 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené historické Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31.5. 2023 o regulácii trhov s kryptoaktívami. Toto revolučné opatrenie, známe ako Nariadenie MiCA, označuje míľnik v snahách o reguláciu kryptoaktívnych transakcií v EÚ. Od 30.12.2024 bude Nariadenie MiCA plne účinné vo všetkých členských štátoch EÚ, pričom […]

Získanie víz a povolení na pobyt 

Naša advokátska kancelária má dlhoročné skúsenosti v oblasti práva imigrácie a ponúka vám komplexné služby, ktoré vám pomôžu získať víza a povolenia na pobyt bez zbytočného stresu a neistoty.

Fondy a investovanie 

Naša advokátska kancelária je tu, aby sme vám pomohli získať lepšie porozumenie právnym aspektom súvisiacim s fondmi a investovaním.

Ochrana Vášho duševného vlastníctva

S radosťou Vám predstavujeme naše špecializované právne služby v oblasti registrácie ochranných známok pre územie Slovenska, Česka, Európskej únie a Spojených štátov amerických.