Dňa 9.6.2023 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené historické Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31.5. 2023 o regulácii trhov s kryptoaktívami. Toto revolučné opatrenie, známe ako Nariadenie MiCA, označuje míľnik v snahách o reguláciu kryptoaktívnych transakcií v EÚ. Od 30.12.2024 bude Nariadenie MiCA plne účinné vo všetkých členských štátoch EÚ, pričom niektoré jeho časti sa začnú uplatňovať už od 30. júna 2024.

Zmeny a Nové Pravidlá:

Nariadenie MiCA zavádza jednotné pravidlá pre vydávanie, ponúkanie a obchodovanie s kryptoaktívami. Jeho cieľom je posilniť transparentnosť, zverejňovanie a dohľad nad poskytovateľmi služieb v oblasti kryptoaktív. Tieto opatrenia zodpovedajú princípom finančnej regulácie a sú krokom smerom k lepšej kontrole a stabilitu v rastejúcom svete kryptoaktív.

Rozsah a Výnimky:

Nariadenie MiCA sa nevzťahuje na kryptoaktíva, ktoré už sú regulované existujúcou legislatívou EÚ o finančných službách. Okrem toho existujú určité výnimky pre niektoré druhy kryptoaktív, ako napríklad jedinečné a nezameniteľné kryptoaktíva, ako sú NFTs (Non-Fungible Tokens).

Povoľovacie Konanie a Dohľad:

Poskytovatelia služieb súvisiacich s kryptoaktívami musia získať povolenie od príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu. To zahŕňa povolenie na poskytovanie služieb ako je úschova a správa kryptoaktív, prevádzkovanie obchodných platforiem alebo poskytovanie poradenstva v oblasti kryptoaktív.

Biely Doklad (Whitepaper) a Transparentnosť:

Nariadenie MiCA kladie dôraz na transparentnosť pri vydávaní a obchodovaní s kryptoaktívami. Emitenti musia zverejniť biely doklad obsahujúci informácie o projekte, technológii a rizikách spojených s kryptoaktívami.

Nariadenie MiCA: Príležitosť a Výzva:

Regulácia kryptoaktív prostredníctvom Nariadenia MiCA prinesie nielen väčšiu dôveru investorov a lepšiu ochranu spotrebiteľov, ale aj nové výzvy pre poskytovateľov služieb. Pripravenosť na získanie povolenia a dodržiavanie nových pravidiel bude kľúčom k úspechu v tomto novom regulačnom prostredí.

Spoľahnite sa na Nás:

V tomto období zmien a príležitostí vám môžeme byť oporou. S našou právnou expertízou a odborným poradenstvom vám pomôžeme porozumieť novým požiadavkám Nariadenia MiCA a pripraviť sa na novú éru kryptoaktívnej regulácie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *